Keskiviikko 12.5.2021

Lapin koronakatsaus julkaistaan arkipäivisin.
Kaikkien Lapissa oleskelevien tulee hakeutua testattavaksi matalalla kynnyksellä, vähäistenkin infektioon liittyvien oireiden ilmaantuessa.

Ajankohtaisia linkkejä:

Lapin viralliset ohjeet koronavirustartuntaa epäilevälle matkailijalle

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Lisää ohjeita sekä voimassaolevat suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiirien alueilla

THL: COVID-19-rokotusten edistyminen

Lapin sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 12.00)

Lapin sairaanhoitopiiri on epidemian perustasolla. Uusien Covid-19-tapausten määrä on kääntynyt maaliskuun puolenvälin jälkeen selvästi laskuun ja Suomessa epidemia on toistaiseksi rauhoittumassa. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä niiden huolellinen noudattaminen ovat kääntäneet epidemian kehittymisen suunnan. Kevään edetessä myös rokotusten eteneminen ja kausivaihtelu alkavat tukea epidemiatilanteen kohenemista.  

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (26.4.–9.5.) on 20,5/100 000 asukasta.
Yhden viikon ilmaantuvuusluku (3.5.–9.5.) on 6,0/100 000 asukasta.

Tässä yhteydessä ilmaantuvuuslukuun sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Siitä syystä luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia. 

Lapin sairaanhoitopiirissä ei ole todettu kuluvalla viikolla toistaiseksi yhtään tartuntaa

Lapin sairaanhoitopiirissä ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa kuluvalla viikolla.

Rokotekattavuuden tilanne 10.5.2021: 

Lapin sairaanhoitopiirin alueen väestöstä rokotteen 1. annoksen saaneita on 33,4 prosenttia väestöstä ja 2. annoksen saaneita 7,5 prosenttia.

Koko Suomen väestöstä 1. rokoteannoksen saaneita on 34,9 prosenttia ja 2. annoksen saaneita 3,8 prosenttia.

Lapin sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön sähköisen tiedonkeruujärjestelmän raja-asemilla – maahantulija voi täyttää tietonsa ennakkoon laplandentry.fi -sivustolla

Koronapandemian vuoksi Lapin sairaanhoitopiirin alueen raja-asemilla on alettu kerätä tietoa Suomeen saapuvista maahantulijoista. Raja-asemat ja kuntien terveysviranomaiset siirtyvät sähköiseen järjestelmään, jonka tarkoitus on ohjata maahantulijoita koronaohjeistusten mukaisesti ja varmistaa tarvittaessa testeihin hakeutuminen.

Maahantulija pääsee täyttämään tietonsa jo ennen rajalle saapumista osoitteessa www.laplandentry.fi. Henkilötietojen ja oleskelupaikan lisäksi maahantulija voi antaa tarvittaessa koronatautiin liittyvää tietoa, kuten lisätä kuvan voimassa olevasta negatiivisesta maahantulotestistä. Ohjeistus järjestelmän käyttöön annetaan myös raja-asemilla sekä varmistetaan tietojen välittyminen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Tietojärjestelmän avulla tiedot välittyvät sähköisesti maahantulijan oleskelu- tai asuinkunnan tartuntatautiviranomaiselle, joka voi tarvittaessa olla puhelimitse yhteydessä maahantulijaan ja antaa testaamiseen ja omaehtoiseen karanteeniin liittyvää tietoa.

Maahantulijan tietoja tarvitaan, jotta voidaan ehkäistä koronan leviämistä ja toteuttaa Suomessa voimassa olevia määräyksiä maahantulijoiden terveystarkastuksista. Tiedonkeruun sähköistäminen helpottaa sekä viranomaisten työtä että Suomeen saapuvaa rajanylittäjää. 

Tähän saakka Lapin raja-asemilla maahantulijan tiedot on kerätty paperiselle henkilötietolomakkeelle. Kuntien terveysviranomaiset ovat henkilötietolomakkeiden avulla kartoittaneet yleisten ohjeistusten mukaista testaamisen ja karanteeniin asettamisen tarvetta ja sitä kautta ohjanneet maahantulijoita toimimaan koronaohjeistuksen mukaisesti.

Maahantulijan antamat esitiedot säilytetään tartuntatautilain mukaisessa henkilörekisterissä. Tietoja säilytetään enintään 14 vuorokautta, minkä jälkeen tiedot poistetaan järjestelmästä. Tietoja käytetään vain maahantuloon liittyvässä terveystarkastuksessa. Lomakkeen tietoja käytetään Tartuntatautilain toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisätietoa henkilötietojen säilyttämisestä saa kunnan terveysviranomaiselta.

Lisätietoja:
Laura Laine 
Projektipäällikkö 
Lapin sairaanhoitopiirin rajojen terveysturvallisuus 2020-2021-hanke  
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
laura.laine@lshp.fi 
Puh. 040 665 7310  

Lapin sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain

Viikko 17: 17 tapausta

Viikko 18: 7 tapausta

Viikko 19 (kuluva viikko): 0 tapausta (12.5. klo 12.00 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 785 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Infektioiden torjuntayksikkö

***

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 12.27)

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Ei vielä paluuta perustasolle – suosituksia höllennetään varovasti

Viime viikolla Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin 13 koronavirustartuntaa.
Kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt noin 45/100 000 asukasta. Sairaalahoidossa ei tällä hetkellä ole koronapotilaita.

Kuluvalla viikolla uusia tartuntoja on todettu tähän mennessä kaksi. Molemmat tartunnat on todettu Tornion rajatestauspisteellä. Vaikka tilanne alueella on viime viikkoina rauhoittunut, ei paluuta perustasolle vielä ole. Kiihtymisvaiheen kriteerit täytyvät yhä.

Suosituksissa ja rajoituksissa huomioidaan Norrbottenin tilanne

Koska Norrbottenin epidemiatilanne on edelleen vaikea, koronasuosituksia- ja rajoituksia voidaan Länsi-Pohjan alueella purkaa hyvin varovasti. Tilanteen arvioidaan helpottavan, kun rokotuskattavuus molemmilla puolilla rajaa on yli 50 prosenttia. Tähän mennessä Länsi-Pohjan väestöstä on rokotettu noin kolmannes.

Alueellinen pandemiatyöryhmä päätti höllentää hieman aiemmin antamiaan suosituksia. Uimahalleissa saavat jatkossa asioida yli 65-vuotiaat, koska rokotukset ovat edenneet tässä ikäryhmässä hyvin. Lisäksi kirjastojen lukusalit voivat avata ovensa niin, että aluehallintoviraston turvavälipäätös otetaan järjestelyissä huomioon.

Yksityistilaisuuksien henkilömääräsuositus nousee kymmeneen henkilöön 24.5. alkaen. Suositus on voimassa 6.6.2021 saakka. Aluehallintovirasto tekee oman päätöksensä kokoontumisrajoituksia ja turvavälejä koskien. Kaikki Länsi-Pohjan alueella voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset on koottu tänne sekä sairaanhoitopiirin verkkosivuille.

Koronaturvaohjeiden (turvavälit, maskin käyttö, käsihygienia ja joukkokokoontumisten välttäminen) noudattaminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain 

Viikko 17: 21 tapausta

Viikko 18: 13 tapausta

Viikko 19 (kuluva viikko): 2 tapausta (12.5. klo 12.27 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 672 tapausta. 

Infektioiden torjuntayksikkö