Keskiviikko 23.6.2021

Lapin koronakatsaus julkaistaan arkipäivisin.
Kaikkien Lapissa oleskelevien tulee hakeutua testattavaksi matalalla kynnyksellä, vähäistenkin infektioon liittyvien oireiden ilmaantuessa.

Ajankohtaisia linkkejä:

Lapin viralliset ohjeet koronavirustartuntaa epäilevälle matkailijalle

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Lisää ohjeita sekä voimassaolevat suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiirien alueilla

THL: COVID-19-rokotusten edistyminen

Lapin sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 12.20)

Lapin sairaanhoitopiiri on epidemian perustasolla.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (7.–20.6.) on 10,3/100 000 asukasta.
Yhden viikon ilmaantuvuusluku (14.6.–20.6.) on 6,8/100 000 asukasta.

Tässä yhteydessä ilmaantuvuuslukuun sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Siitä syystä luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia. 

Urheilu- ja liikunta-alan toimijoiden avuksi on julkaistu uusi infopaketti helpottamaan toimintaa koronaepidemian aikana

Lapin sairaanhoitopiirissä ei ole kuluvalla viikolla todettu yhtään koronatapausta. Viime viikolla (viikko 23) tapauksia todettiin yhteensä kahdeksan. Koronatestejä tehtiin viime viikolla yhteensä 4600 kappaletta, ja niistä 4478 oli pika-antigeenitestejä. Positiivisia tuloksia suhteessa tutkimusmäärään oli 0,17 prosenttia.

Rokotuskattavuus päivältä 22.6.

Lapin sairaanhoitopiirissä 1. rokoteannoksen saaneita oli 53,7 prosenttia väestöstä ja 2. annoksen saaneita 16,7 prosenttia.

Koko suomen väestössä 1. rokoteannoksen saaneita oli 55,4 prosenttia ja 2. annoksen saaneita 15,4 prosenttia.

Uusi Normaali -toimintaohjeisto urheilu- ja liikunta-alan toimijoille

Uusi Normaali -toimintaohjeisto on infopaketti urheilu- ja liikunta-alan toimijoille toiminnan järjestämiseen poikkeusolosuhteissa. Ohjeiston tarkoituksena on toimia mahdollisimman käytännönläheisenä työkaluna terveysturvallisen toiminnan mahdollistamiseksi ja sujuvaksi järjestämiseksi erityisesti epidemia-/pandemia-aikana. Toimintaohjeistoa voidaan hyödyntää pohjana myös muihin poikkeusolosuhteisiin. Toimintaohjeistossa on kootusti yleisluontoisia ohjeistuksia, hyviä käytänteitä, linkkejä keskeisiin päivittyviin tietolähteisiin sekä käytännönläheisiä työkaluja turvallisen urheilun ja liikunnan toiminnan järjestämiseen.

Toimintaohjeisto on tuotettu osana Lapin liiton rahoittamaa Turvallinen urheilu & liikunta -hanketta. Ohjeiston sisältö on monipuolisesti eri lähteistä koostettua tietoa, mutta kohdentuu erityisesti Lapin alueelliseen näkökulmaan. Ohjeistoa ei tule noudattaa sellaisenaan, vaan tulkita ja soveltaa aina tilannekohtaisesti suhteessa organisaatiokohtaisiin erityispiirteisiin sekä kansallisiin ja alueellisiin viranomaisohjeistuksiin.

Toimintaohjeiston tiedot on koostettu kevään 2021 aikana olemassa olevien toimialaan liittyvien selvityksien, hyvien käytänteiden, erillisten asiantuntijahaastatteluiden, toimijakyselyiden, yhteiskehittämistyöpajan, kenttätutkimuksen ja ohjeiston pilotoinnin myötä. Työryhmä kiittää kaikkia kehittämistyöhön osallistuneita.

Uusi Normaali toimintaohjeisto – terveysturvalliset hyvät käytänteet liikunta- ja urheilutapahtumien ja palveluiden järjestämiseen

Lapin sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain

Viikko 23: 4 tapausta

Viikko 24: 8 tapausta

Viikko 25 (kuluva viikko): 0 tapausta (23.6. klo 12.20 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 806 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Infektioiden torjuntayksikkö

***

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 13.57)

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on epidemian perustasolla.

Alueellinen pandemiatyöryhmä: Koronaturvatoimia jatkettava läpi kesän

Viime viikolla Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin seitsemän koronavirustartuntaa, joista neljä karanteenien sisältä ja loput läpikulkumatkalla olleilla ulkopaikkakuntalaisilla. Kuluvalla viikolla ei ole tähän mennessä todettu uusia tartuntoja.

Epidemia on Länsi-Pohjan alueella perustasolla. Myös länsirajan takana epidemiatilanne on viime viikkoina parantunut ja rajakunnissa tilanne on tällä hetkellä verrattain rauhallinen.

Maskisuositus, käsihygienia ja turvavälit yhä ajankohtaisia

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella koronasuosituksia ja -rajoituksia on viime viikkoina purettu vaiheittain. Koronaturvallisuustoimia, eli hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä, tulee kuitenkin edelleen noudattaa. Alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee yhä myös maskin käyttöä kaikissa sosiaalisissa kontakteissa, joissa turvavälejä ei voida taata.

Koronaturvakäytäntöjä on suositeltavaa jatkaa edelleen myös työpaikoilla.

Kaikki Länsi-Pohjan alueella voimassa olevat koronasuositukset on koottu sairaanhoitopiirin verkkosivuille.

Rokotukset edenneet hyvin

Rokotukset ovat edenneet alueen kunnissa hyvin. Länsi-Pohjan alueen väestöstä vähintään yhden rokotteen on saanut tähän mennessä 52,1 prosenttia kaikista rokotettavista. Molemmat rokotteet on saanut 17,1 prosenttia rokotettavasta väestöstä. Osassa alueen kuntia on jo aloitettu 12-15-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset.

Kaksi kertaa rokotettujen ei tarvitse enää rajaa ylittäessään hakeutua rajalla tehtävään koronavirustestiin. Todistuksen saaduista koronarokotuksista saa Omakanta-palvelusta. Lisätietoa rokotustodistuksesta on osoitteessa https://www.kanta.fi/koronatodistus.

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä

Lisätietoja antaa: vs. johtajaylilääkäri Petra Portaankorva, p. 040 168 5211

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain 

Viikko 23: 15 tapausta

Viikko 24: 7 tapausta

Viikko 25 (kuluva viikko): 0 tapausta (23.6. klo 13.57 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 726 tapausta. 

Infektioiden torjuntayksikkö