Keskiviikko 27.1.2021

Lapin koronakatsaus julkaistaan arkipäivisin.
Kaikkien Lapissa oleskelevien tulee hakeutua testattavaksi matalalla kynnyksellä, vähäistenkin infektioon liittyvien oireiden ilmaantuessa.

Täältä löydät kaikkien Lapin kuntien yhteystiedot koronanäytteenottoa varten 

Lapin viralliset ohjeet koronavirustartuntaa epäilevälle matkailijalle

Koronan kiihtymis- ja leviämisalueilta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva kotimaanmatkailu

Täältä löydät lisää ohjeita ja voimassaolevat suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiirien alueilla

Lapin sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 15.03)

COVID-19-tilanne on valtakunnallisesti huonontunut. Valtaosa sairaanhoitopiireistä on siirtynyt joko leviämis- tai kiihtymisvaiheeseen. Lapin sairaanhoitopiirissä ollaan edelleen perusvaiheessa.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (viikot 2 ja 3) on 27,4/100 000 asukasta.  

Yhden viikon ilmaantuvuusluku, viikon 3 osalta on 23,1/100 000 asukasta.   

Tässä yhteydessä ilmaantuvuuslukuun sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Siitä syystä luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia. 

Neljä uutta tartuntaa Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu neljä uutta tapausta. Tapauksista kaksi todettiin Ranualla ja yksi Rovaniemellä ja niissä kaikissa henkilöt ovat olleet valmiiksi karanteenissa. Lisäksi Kittilässä todettiin tartunta ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä.

Turvallisuusohjeita on edelleen tärkeä noudattaa. Erityisesti maskin käyttö on tärkeässä roolissa tartuntojen ehkäisemisessä. Testiin tulee hakeutua vähäisissäkin infektioon liittyvissä oireissa, jotta tartuntaketjut saadaan nopeasti kiinni ja katkaistua.

Lapin sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain

Viikko 2: 5 tapausta

Viikko 3: 26 tapausta

Viikko 4 (kuluva viikko): 7 tapausta (27.1. klo 15.03 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 476 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Infektioiden torjuntayksikkö

***

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 12.26)

Koronavirustilanne on Länsi-Pohjan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa.

Joukkorokotukset käyntiin vasta maaliskuussa

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu kuusi uutta tapausta. Kuluvalla viikolla uusia tautitapauksia on todettu tähän mennessä kahdeksan. Viikolla 3 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella otettiin yhteensä 797 koronavirusnäytettä, joista 17 oli positiivisia.

Tartunnanjäljitys alueella on onnistunut hyvin ja noin 85 prosenttia kaikista tartunnoista on pystytty jäljittämään. Myös tilanne sairaalahoidon suhteen on rauhoittunut viime viikon jälkeen.

Rajaliikennettä koskevat, valtakunnalliset rajoitukset ovat tiukentuneet tänään. Rajan yli sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne. Rajan yli työmatkailevien on käytävä koronatestissä kerran viikossa, tai esitettävä todistus puolen vuoden sisällä sairastetusta koronavirustaudista.

Alueellinen pandemiatyöryhmä muistuttaa, että kaikkien oireilevien on hakeuduttava koronavirustestiin, vaikka oireet olisivat vain lieviä. Oireilevien on odotettava testiin menoa ja testitulosta omaehtoisessa karanteenissa ja vältettävä kaikkia kodin ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja. Karanteenien noudattaminen on ensisijaisen tärkeää epidemian hillitsemisessä.

Rokotukset etenevät, mutta hitaasti

Rokotukset edistyvät hitaasti, koska rokotteitta on saatu maahan ennakoitua hitaammin. Tähän mennessä on rokotettu terveydenhuollon henkilökuntaa sekä hoivayksiköiden asukkaita. Myös kotihoidon asiakkaiden rokotukset ovat käynnissä tai alkamassa. Kunnat tiedottavat rokotuksista omilla nettisivuillaan.

Vähäisten rokotetoimitusten vuoksi joukkorokotukset päästään aloittamaan Länsi-Pohjan kunnissa vasta maaliskuussa. Rokotusten alkamisesta tiedotetaan laajasti heti, kun aikataulu varmistuu. Kunnissa on valmius rokotusten nopeaan käynnistämiseen.

Rajoitukset ennallaan

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee, että hiihtolomaviikolla ei järjestetä rippileirejä, vaan ne siirretään myöhempään ajankohtaan. Lähestyvien ylioppilaskirjoitusten suhteen työryhmä linjaa, että kirjoituksiin voivat koronaturvallisuusohjeita (kasvomaski, turvaväli) noudattaen osallistua myös lievästi oireilevat opiskelijat, joiden koronavirusnäyte on negatiivinen.

Nykyiset koronarajoitukset ja -suositukset alueella ovat voimassa 18.2.2021 saakka. Kaikki Länsi-Pohjan alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset on koottu tänne sekä sairaanhoitopiirin verkkosivuille.

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain 

Viikko 2: 15 tapausta

Viikko 3: 17 tapausta

Viikko 4 (kuluva viikko): 8 tapausta (27.1. klo 12.26 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 435 tapausta. 

Infektioiden torjuntayksikkö