Korjaus uutisointiin: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei vaadi rokotusjärjestyksen muuttamista

Tiedote 19.3.2021

Uutisotsikoissa HUSin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kerrotaan kaipaavan muutosta rokotusjärjestykseen, mikä antaa virheellisen kuvan LPSHP:n näkemyksistä. Sairaanhoitopiirin antamissa vastauksissa Ylelle ja Uutissuomalaiselle kerrotaan, että ennen rokotusten suuntaamissuunnitelmia tulee koko maassa yli 70-vuotiaat, sairautensa vuoksi riskiryhmäläiset ja sote-henkilökunta olla kokonaan rokotettuna. Sen jälkeen voitaisiin harkita rokotusten kohdentamista vaikeimpien epidemia-alueiden maahanmuuttajayhteisöihin, kuten myös HUSin infektioasiantuntijat ovat esittäneet. Samaa harkintaa voitaisiin siinä vaiheessa käyttää länsirajan yli kulkevien rajatyöntekijöiden rokottamiseen siten, että myös Ruotsi rokottaisi Ruotsin puolella asuvat rajatyöntekijät.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri esitti alkuvuodesta, että Meri-Lapin alueen väestöä rokotettaisiin etulinjassa, koska vaikea tautitilanne kesti Länsi-Pohjassa lokakuun lopusta 2020 alkaen neljä kuukautta ennen hienoista rauhoittumista. Tuossa vaiheessa tämä esitys ei saanut valtakunnallista kannatusta, koska epidemiatilanteen katsottiin alueiden välillä muuttuvan nopeasti. Tautitilanne Länsi-Pohjassa alkoi rauhoittua helmikuun 2021 puolivälissä sekä Tornion kaupungin testaustoiminnan, että Ruotsin ennakkotestitodistusvaateen vuoksi. Nyt tilanne Meri-Lapissa on uudelleen heikkenemässä, mutta tämänhetkisten tartuntojen pääpaino on Etelä-Suomesta tulleissa tartuntaketjuissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei kannata rokotteiden suuntaamista alueellisesti laajemmassa määrin ennen kuin Suomessa yli 70-vuotiaat ja riskiryhmäläiset on rokotettu. Tämä on tärkeää myös alueiden välisen eriarvoisuuden välttämiseksi. Rokotteiden suuntaaminen alueellisesti vaikuttaa hitaasti sairaala- ja tehohoidon tarpeeseen. Vaikeimmilla epidemia-alueilla tarvitaan muita, nopeampia toimia tilanteen hallitsemiseksi.

LPSHP:n näkemyksen mukaan rokotusmäärän uudelleenjakoon ennen em. ryhmien rokottamista tulee liittää myös alueelliset liikkumisrajoitukset viime kevään tapaan, jotta vaikeiden epidemia-alueiden väestö ei kuljeta tartuntoja alueille, joiden rokotustoiminta merkittävästi hidastuu vähäisten rokotemäärien uudelleenohjaamisen vuoksi.

Viikolla 14 on alkamassa valtakunnallisesti tehosterokotteiden anto (2.annos) ellei Suomessa siirrytä yhden annoksen linjaukseen. Saapuvien rokotemäärien väheneminen muilla alueilla hidastaa rokotustoimintaa merkittävästi eikä THL:n tavoitetta rokottaa yli 70-vuotiaat viikkoon 15 mennessä tulla valtakunnallisesti saavuttamaan.

Jyri J. Taskila

Johtajaylilääkäri, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri

LPSHP