LSHP: Alueellisen koronakoordinaatioryhmän tilannekatsaus

Lapin sairaanhoitopiirin alueella koronatilanne on aktiivinen. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntojen ilmaantuvuusluku on 79,6/100 000 asukasta. Tässä luvussa on mukana kaikki sairaanhoitopiirin alueella todetut tartuntatapaukset, myös matkailijat. Tartunnoista puolet todettiin ulkopaikkakuntalaisilla.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos kirjaa Lapille lappilaisten ja ulkomaalaisten tartuntojen määrän. Tämän vuoksi THL:n mukaan ilmaantuvuuslukumme on 47,8/100 000 asukasta. 

Lapin alueellinen koronakoordinaatioryhmä on käsitellyt tänään 2.3.2021 sosiaali- ja terveysministeriön lähettämää ohjauskirjettä ja tehnyt alueen koronatilanteen edellyttämiä ratkaisuja seuraavasti. 

Epidemian leviämisen riski toisen asteen oppilaitoksissa vaihtelee kunnittain. Arvio näiden etäopetukseen siirtämisestä suositellaan tekemään kunnissa riskiarvion perusteella.

Perusopetuksen yläluokkia (luokat 7-9) ei epidemian leviämisriskin pienuuden vuoksi ole perusteltua siirtää etäopetukseen alueen kunnissa. Epidemiatilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti ja asiaa tarkastellaan jatkossa uudemman kerran. 

Lapin aluehallintovirasto päättää myöhemmin tartuntatautilain 58 d §:n perusteella velvollisuudesta yleisölle avoimien tai vastaavien tilojen käytöstä. AVI tiedottaa päätöksestään erikseen.