Muutoksia matkustamiseen ja rajanylitykseen uusien, helposti tarttuvien koronavirusmuunnosten leviämisen estämiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt matkustamista ja rajatestausta koskevat ohjeet hallituksen 22. tammikuuta tekemien päätösten mukaisiksi. Päätökset tulivat voimaan keskiviikkona.  

Rajan ylittäminen Suomeen tultaessa on Suomessa asuvien lisäksi sallittua vain huoltovarmuuden kannalta välttämättömälle työmatkaliikenteelle sekä tietyissä erityistapauksissa. Kaikkien, jotka saapuvat Suomeen maista, joissa koronan ilmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 kahden viikon aikana, suositellaan noudattavan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Karanteenia voidaan lyhentää negatiivisilla testituloksilla. Logistiikkaliikenteen osalta toimenpiteiden ei tule vaikeuttaa tavaran kuljetusta.   

Mikäli rajan ylittäjällä ei ole todistusta 72 tuntia ennen maahantuloa tehdystä negatiivisesta testistä tai luotettavaa todistusta alle kuuden kuukauden aikana sairastetusta COVID-19-infektiosta, hänet ohjataan rajanylityspisteellä koronatestiin. Mikäli henkilö on Suomessa yli 72 tuntia rajanylityksen jälkeen, hänen tulisi tällöin hakeutua toiseen koronatestiin.  

Rajayhteisöön kuuluvien Suomessa asuvien henkilöiden sekä säännöllisesti Norjan ja Ruotsin rajan ylittävän työmatkaliikenteen osalta rajaa ylittäessä riittää, että henkilöllä on todistus alle 7 vuorokautta sitten tehdystä negatiivisesta koronatestistä. Kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille suositellaan kuitenkin välttämään.  

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö tulee tarkentamaan rajanylityspaikkojen aukioloaikoja yhteistyössä kuntien ja rajavartiolaitoksen kanssa. Tavoitteena on, että uudet aukioloajat olisivat käytössä noin viikon kuluessa. Rajavartiolaitos ohjaa rajanylittäjät koronatesteihin yhteistyössä terveydenhuoltoviranomaisten kanssa. Testaukset tehdään pääsääntöisesti rajanylityspaikkojen lähellä olevien terveysasemien testauspisteillä. 

Lisätietoa:  

THL:n suositus rajalla tehtäviin testauksiin uusien helposti tarttuvien SARS-CoV-2-muunnosten leviämisen estämiseksi (26.1.2021)

THL julkaisi uuden suosituksen rajalla tehtävästä koronatestauksesta (27.1.2021)  

THL: Uudet matkustusrajoitukset voimaan keskiviikkona 27.1. – muutoksia matkustusta koskeviin ohjeisiin (27.1.2021)