Perjantai 19.3.2021

Lapin koronakatsaus julkaistaan arkipäivisin.
Kaikkien Lapissa oleskelevien tulee hakeutua testattavaksi matalalla kynnyksellä, vähäistenkin infektioon liittyvien oireiden ilmaantuessa.

Ajankohtaisia linkkejä:

Kaikkien Lapin kuntien yhteystiedot koronanäytteenottoa varten 

Lapin viralliset ohjeet koronavirustartuntaa epäilevälle matkailijalle

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Koronan kiihtymis- ja leviämisalueilta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva kotimaanmatkailu

Täältä löydät lisää ohjeita ja voimassaolevat suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiirien alueilla

THL: Täältä voit seurata COVID-19-rokotusten edistymistä

Lapin sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 12.16)

COVID-19-tilanne on valtakunnallisesti huonontunut. Valtaosa sairaanhoitopiireistä on siirtynyt joko leviämis- tai kiihtymisvaiheeseen. Lapin sairaanhoitopiirissä ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (viikot 9 ja 10) on 57,3/100 000 asukasta.

Yhden viikon ilmaantuvuusluku, viikon 10 osalta on 33,4/100 000 asukasta.

Tässä yhteydessä ilmaantuvuuslukuun sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Siitä syystä luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia. 

Lapin sairaanhoitopiiriä koskevat suositukset jatkuvat ennallaan 11. huhtikuuta saakka

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu viisi uutta tapausta. Niistä kolme todettiin Kolarissa, joista yksi tartunnan saaneista on ulkopaikkakuntalainen, yksi on jo karanteenissa oleva henkilö ja yhden tartunnan alkuperä on Lapin sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Rovaniemellä todettiin karanteenissa olevan paikkakunnalla asuvan henkilön tartunta ja Kemijärvellä todettiin tartunta, jonka tarkempi selvitys on vielä kesken.

Lapin koronakoordinaatiotyöryhmä on kokoontunut tänään ja päättänyt pitää Lapin sairaanhoitopiiriä koskevat suositukset ennallaan ja jatkaa niitä 11. huhtikuuta saakka.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on edelleen hallinnassa. Tartuntatautimäärät ovat tällä hetkellä pienempiä kuin edellisviikkoina. Taudin ilmaantuvuusluku on ollut kahdella viimeisellä viikolla (viikot 9-10) 56,5 / 100 000 asukasta, jossa on mukana myös ulkopaikkakuntalaiset matkailijat. Sen sijaan sairaanhoitopiirin alueella kirjoilla olevien asuvien taudin ilmaantuvuusluku oli 29.9 / 100 000 asukasta. Tämä kertoo, että iso osa tartunnoista liittyy matkailuun Lapissa. 

Levillä on ollut muuta maakuntaa korkeammat tartuntamäärät. Tartuntoja on todettu niin matkailualan ulkopaikkakuntalaisilla työntekijöillä kuin paikallisilla. Kittilässä on kuitenkin pystytty löytämään tartuntaketjut ja jäljitystyö on hoidettu tehokkaasti eikä tartuntoja ole laajemmin levinnyt muuhun väestöön. 

Koronakoordinaatioryhmä päätti jatkaa jo antamiaan suosituksia ja rajoituksia 11. huhtikuuta saakka.
Lapin aluehallintovirasto tekee päätökset sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista sekä alueen toimijoille annettavasta velvoitteesta, jolla turvavälit taataan asiakkaille ja toimintaan osallistuville koordinaatioryhmää kuultuaan. 

Lisätietoja:

Jukka Mattila   
johtajaylilääkäri       
p.  050 572 6277     

Markku Broas
infektioylilääkäri
p. 050 347 2387 

Koronarokotukset Muoniossa jatkuvat rokotusohjelman mukaisesti

Muonion kunnan tiedote koronarokotuksista Muonion kunnassa

Lapin sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain

Viikko 9: 28 tapausta

Viikko 10: 39 tapausta

Viikko 11 (kuluva viikko): 18 tapausta (19.3. klo 12.16 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 715 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Infektioiden torjuntayksikkö

***

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 12.05)

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Astra Zenecan rokotukset jatkuvat normaalisti – THL:n ohjeen mukaisesti rokotettava ei voi itse valita rokotevalmistetta

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu yksi uusi koronavirustapaus. Tartunta liittyy Ylitornion tartuntaketjuun, jossa on nyt yhteensä 23 tartuntaa.

Euroopan lääkevirasto on eilen todennut, että rokotusten jatkaminen Astra Zenecan rokotteella on turvallista. Rokotteesta on myös poistunut aiempi yläikäraja, mikä tulee nopeuttamaan yli 70-vuotiaiden rokottamista.

Länsi-Pohjan alueellinen koronarokotuskoordinaatioryhmä toteaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan potilas ei voi valita rokotevalmistetta. Kaikki käytössä olevat rokotteet ovat teholtaan samantasoisia. Kaikkien valmisteiden turvallisuus on myös varmistettu ennen myyntiluvan myöntämistä.

Länsi-Pohjan alueella rokotusten etenemistä seurataan koordinaatioryhmässä kunnittain. Rokotusnopeuden kuntakohtaiset erot tullaan Länsi-Pohjassa tasoittamaan THL:n ohjeen mukaan: 70-vuotta täyttäneet rokotetaan ensin, jonka jälkeen kunnat siirtyvät jatkamaan riskiryhmien rokottamista.

Rokotemäärät lisääntyvät tämänhetkisten saapumisennusteiden mukaan huhtikuun alussa.

Länsi-Pohjan koronarokotuskoordinaatioryhmä
Lisätietoja: Johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, 040-352 1097

Korjaus mediassa annettuun mielikuvaan: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei vaadi rokotusjärjestyksen muuttamista

Uutisotsikoissa HUSin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kerrotaan kaipaavan muutosta rokotusjärjestykseen, mikä antaa virheellisen kuvan LPSHP:n näkemyksistä. Sairaanhoitopiirin antamissa vastauksissa Ylelle ja Uutissuomalaiselle kerrotaan, että ennen rokotusten suuntaamissuunnitelmia tulee koko maassa yli 70-vuotiaat, sairautensa vuoksi riskiryhmäläiset ja sote-henkilökunta olla kokonaan rokotettuna. Sen jälkeen voitaisiin harkita rokotusten kohdentamista vaikeimpien epidemia-alueiden maahanmuuttajayhteisöihin, kuten myös HUSin infektioasiantuntijat ovat esittäneet. Samaa harkintaa voitaisiin siinä vaiheessa käyttää länsirajan yli kulkevien rajatyöntekijöiden rokottamiseen siten, että myös Ruotsi rokottaisi Ruotsin puolella asuvat rajatyöntekijät.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri esitti alkuvuodesta, että Meri-Lapin alueen väestöä rokotettaisiin etulinjassa, koska vaikea tautitilanne kesti Länsi-Pohjassa lokakuun lopusta 2020 alkaen neljä kuukautta ennen hienoista rauhoittumista. Tuossa vaiheessa tämä esitys ei saanut valtakunnallista kannatusta, koska epidemiatilanteen katsottiin alueiden välillä muuttuvan nopeasti. Tautitilanne Länsi-Pohjassa alkoi rauhoittua helmikuun 2021 puolivälissä sekä Tornion kaupungin testaustoiminnan, että Ruotsin ennakkotestitodistusvaateen vuoksi. Nyt tilanne Meri-Lapissa on uudelleen heikkenemässä, mutta tämänhetkisten tartuntojen pääpaino on Etelä-Suomesta tulleissa tartuntaketjuissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei kannata rokotteiden suuntaamista alueellisesti laajemmassa määrin ennen kuin Suomessa yli 70-vuotiaat ja riskiryhmäläiset on rokotettu. Tämä on tärkeää myös alueiden välisen eriarvoisuuden välttämiseksi. Rokotteiden suuntaaminen alueellisesti vaikuttaa hitaasti sairaala- ja tehohoidon tarpeeseen. Vaikeimmilla epidemia-alueilla tarvitaan muita, nopeampia toimia tilanteen hallitsemiseksi.

LPSHP:n näkemyksen mukaan rokotusmäärän uudelleenjakoon ennen em. ryhmien rokottamista tulee liittää myös alueelliset liikkumisrajoitukset viime kevään tapaan, jotta vaikeiden epidemia-alueiden väestö ei kuljeta tartuntoja alueille, joiden rokotustoiminta merkittävästi hidastuu vähäisten rokotemäärien uudelleenohjaamisen vuoksi.

Viikolla 14 on alkamassa valtakunnallisesti tehosterokotteiden anto (2.annos) ellei Suomessa siirrytä yhden annoksen linjaukseen. Saapuvien rokotemäärien väheneminen muilla alueilla hidastaa rokotustoimintaa merkittävästi eikä THL:n tavoitetta rokottaa yli 70-vuotiaat viikkoon 15 mennessä tulla valtakunnallisesti saavuttamaan.

Jyri J. Taskila
Johtajaylilääkäri, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri
LPSHP

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain 

Viikko 9: 12 tapausta

Viikko 10: 9 tapausta

Viikko 11 (kuluva viikko): 25 tapausta (19.3. klo 12.05 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 571 tapausta. 

Infektioiden torjuntayksikkö