Perjantai 5.3.2021

Lapin koronakatsaus julkaistaan arkipäivisin.
Kaikkien Lapissa oleskelevien tulee hakeutua testattavaksi matalalla kynnyksellä, vähäistenkin infektioon liittyvien oireiden ilmaantuessa.

Ajankohtaisia linkkejä:

Kaikkien Lapin kuntien yhteystiedot koronanäytteenottoa varten 

Lapin viralliset ohjeet koronavirustartuntaa epäilevälle matkailijalle

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Koronan kiihtymis- ja leviämisalueilta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva kotimaanmatkailu

Täältä löydät lisää ohjeita ja voimassaolevat suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiirien alueilla

THL: Täältä voit seurata COVID-19-rokotusten edistymistä

Lapin sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 15.01)

COVID-19-tilanne on valtakunnallisesti huonontunut. Valtaosa sairaanhoitopiireistä on siirtynyt joko leviämis- tai kiihtymisvaiheeseen. Lapin sairaanhoitopiirissä ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (viikot 7 ja 8) on 79,6/100 000 asukasta.  

Yhden viikon ilmaantuvuusluku, viikon 8 osalta on 35,1/100 000 asukasta.   

Tässä yhteydessä ilmaantuvuuslukuun sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Siitä syystä luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia. 

Lapin aluehallintovirasto antoi ”turvavälimääräyksen”, eli määräyksen yleisten sekä rajattujen oleskeluun tarkoitettujen tilojen turvallisesta käytöstä – toimijoiden tulee varmistaa, että tiloissa oleskelevat eivät joudu keskenään lähikontaktiin

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu viisi uutta tapausta. Pellossa ja Kolarissa todettiin kummassakin yksi karanteenissa olevan tartunta. Kittilässä todettiin tartunta ulkopaikkakuntalaisella matkailijalla. Pelkosenniemellä todettiin yksi matkailuun liittyvä tartunta. Lisäksi Rovaniemellä todettiin tartunta, jonka alkuperä on toistaiseksi epäselvä.

Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän tilannekatsaus

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan tämä hetkinen koronatilanne on Lapin sairaanhoitopiirin alueella kahden edellisviikon tasolla. Tartuntatapaukset liittyvät matkailuun tai sairaanhoitopiirin ulkopuolella tapahtuneisiin kontakteihin. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tautitilanne on huonontunut nopeasti ja tällä hetkellä herkemmin tarttuva muuntovirus on valtaviruksena.  Matkailun myötä tartuntariski on kasvanut muuallakin maassa. Tämän vuoksi Lapin sairaanhoitopiirin alueella viranomaiset seuraavat epidemian kehittymistä tarkasti. Asukkaiden ja matkailijoiden tulee noudattaa annettuja ohjeistuksia nyt erityisen huolellisesti. 

Tämän päiväisessä kokouksessaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kävi läpi Lapin aluehallintoviraston antaman määräyksen tilojen turvallisesta käytöstä. Määräyksellä Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.
Lapin aluehallintoviraston päätös 4.3.2021

Koordinaatioryhmän aiempien päätösten katsottiin olevan epidemiariskien hallinnan kannalta ajan tasalla.

Lisätietoja:

Jukka Mattila, johtajaylilääkäri    
p.  050 572 6277   

Markku Broas, infektioylilääkäri
p. 050 347 2387 

Terveysturvallisuustoimintamalli Suomeen saapuville matkustajille Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti maahantulon rajoituksia on kiristetty Suomessa.  Lapin aluehallintovirasto antoi 26.2.2021 määräyksen alueen kunnille ja sairaanhoitopiirille, että Covid19 -tartuntojen leviämisen estämiseksi on jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen Lapin rajanylityspaikoilla.  

Lapin sairaanhoitopiiri ja Lapin kuntien (Salla, Inari, Utsjoki, Enontekiö, Muonio, Kittilä, Pello ja Rovaniemi ) terveysviranomaiset ovat päättäneet ottaa käyttöön toimintamalli matkustajien ohjaamiseksi terveystarkastukseen.

Toimintamalliin kuuluu myös maahantulon yhteydessä matkustajalle täytettäväksi annettava ja kerättävä terveystietolomake. Terveystietolomakkeen tietojen avulla terveysviranomaiset voivat olla myöhemmin matkustajaan yhteydessä mahdollisen koronatestauksen järjestämiseksi.

Matkustajia ei ohjata terveystarkastukseen, jos

  • matkustajalla on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä (PCR-tai antigeenitesti) tai  
  • matkustajalla on luotettava todistus viimeisen 6 kuukauden aikana sairastetusta COVID-19-infektiosta tai
  • matkustajalla on alle 7 vuorokautta vanha terveysviranomaisten antama negatiivinen koronavirustestitodistus tai
  • matkustaja on logistiikka- ja kuljetusalan edustaja

Toimintamallin täytäntöönpano tapahtuu yhteistyössä Lapin rajavartioston kanssa. Rajanylityspaikoilla rajavartijat jakavat terveysviranomaisten laatimat ohjeet ja terveystietolomakkeet matkustajille sekä ohjaavat tapauskohtaisesti matkustajia terveystarkastuksiin. Toimintamallin käyttöönotto ei vaikuta maahanpääsyn edellytysten tarkastamiseen.

Lapin sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain

Viikko 7: 52 tapausta

Viikko 8: 41 tapausta

Viikko 9 (kuluva viikko): 24 tapausta (5.3. klo 12.54 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 654 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Infektioiden torjuntayksikkö

***

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 11.48)

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa.

Riski muuntoviruksen leviämiseen on kohonnut – Länsi-Pohjan rauhallisesta tautitilanteesta huolimatta tiukat toimet tarpeen

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri muistuttaa, että jo lievienkin oireiden vuoksi on mentävä koronatestiin. Testiin menoa ja testivastausta pitää ehdottomasti odottaa kotona omaehtoisessa karanteenissa. Sairaana ja oireisena ei mennä töihin.

Valtakunnassa on poikkeusolot ja on alkamassa kolmen viikon sulkutila, jonka tarkoituksena on tautitapausten määrän vähentäminen. Tämä onnistuu ainoastaan tiukasti koronaturvatoimia (käsihygienia, kasvomaskit ja turvaväli) noudattamalla sekä vähentämällä kontakteja toisiin ihmisiin.

Riski sille, että yleistynyt muuntovirus leviää Etelä-Suomesta pohjoiseen tai rajan yli Suomeen on tällä hetkellä arvioitu voimakkaasti kohonneeksi. Tästä syytä tiukat toimet ovat juuri nyt tarpeen, vaikka Länsi-Pohjan oma alueellinen tautitilanne on aiempaa rauhallisempi.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain 

Viikko 7: 12 tapausta

Viikko 8: 9 tapausta

Viikko 9 (kuluva viikko): 6 tapausta (5.3. klo 11.48 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 531 tapausta. 

Infektioiden torjuntayksikkö