Tiistai 2.3.2021

Lapin koronakatsaus julkaistaan arkipäivisin.
Kaikkien Lapissa oleskelevien tulee hakeutua testattavaksi matalalla kynnyksellä, vähäistenkin infektioon liittyvien oireiden ilmaantuessa.

Ajankohtaisia linkkejä:

Kaikkien Lapin kuntien yhteystiedot koronanäytteenottoa varten 

Lapin viralliset ohjeet koronavirustartuntaa epäilevälle matkailijalle

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Koronan kiihtymis- ja leviämisalueilta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva kotimaanmatkailu

Täältä löydät lisää ohjeita ja voimassaolevat suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiirien alueilla

THL: Täältä voit seurata COVID-19-rokotusten edistymistä

Lapin sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 12.54)

COVID-19-tilanne on valtakunnallisesti huonontunut. Valtaosa sairaanhoitopiireistä on siirtynyt joko leviämis- tai kiihtymisvaiheeseen. Lapin sairaanhoitopiirissä ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (viikot 7 ja 8) on 79,6/100 000 asukasta.  

Yhden viikon ilmaantuvuusluku, viikon 8 osalta on 35,1/100 000 asukasta.   

Tässä yhteydessä ilmaantuvuuslukuun sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Siitä syystä luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia. 

Viimeisen kahden viikon aikana Lapin sairaanhoitopiirissä todetuista tapauksista vain puolet alueen asukkaiden tartuntoja – matkailun tuoma tautipaine on merkittävä

Edellisen katsauksen jälkeen Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu yhteensä 12 uutta koronavirustapausta. Näistä kahdeksan todettiin Kittilässä ulkopaikkakuntalaisilla henkilöillä. Kolme todettiin Rovaniemellä ja tartunnan saaneet ovat paikkakuntalaisia, mutta tartunnat on saatu paikkakunnan ulkopuolelta. Lisäksi Kolarissa todettiin tartunta ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä.

Viikoilla 7 ja 8 tartuntoja todettiin Lapin sairaanhoitopiirin alueella yhteensä 93. Tartunnoista 40 prosenttia todettiin ulkopaikkakuntalaisilla ja 10 prosenttia Rovaniemen MM-ralliin liittyvillä ulkomaalaisilla henkilöillä. Näin ollen vain puolet kahden viime viikon tartunnoista todettiin alueen asukkailla. Tautipaine Lapin sairaanhoitopiirin alueella on merkittävä matkailun vuoksi. Toisaalta tartuntatapaukset on löydetty hyvin, jäljitystyö on saatu käynnistettyä nopeasti ja tartunnanjäljitys on ollut onnistunutta, eikä joukkoaltistumisia ole todettu. Kokonaiskuvaa tilanteesta suurten matkailijamäärien osalta voidaan tarkastella noin viikon viiveellä.

Viime viikolla (viikko 8) koronavirustestejä tehtiin Lapin sairaanhoitopiirissä yhteensä 6524 kappaletta. Niistä pika-antigeenitestejä oli 5547. Positiivisia oli 0,63 prosenttia tehdyistä testeistä. 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletty 2.–28.3.2021

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto kieltää Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 ihmistä, edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisten antamia ohjeistuksia.

Tapahtumaan/tilaisuuteen ei saa tulla sairaana, osallistujien tulee pitää 2 metrin turvavälit, huolehtia käsihygieniasta, noudattaa kasvomaskin käyttösuositusta sekä tapahtumissa tulee välttää jonojen ja ruuhkien syntymistä.

Toisen asteen oppilaitokset etäopetukseen kuntakohtaisesti riskiarvion perusteella – perusopetuksen yläluokat toistaiseksi edelleen lähiopetuksessa

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän tilannekatsaus 2.3.2021 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella koronatilanne on aktiivinen. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntojen ilmaantuvuusluku on 79,6/100 000 asukasta. Tässä luvussa on mukana kaikki sairaanhoitopiirin alueella todetut tartuntatapaukset, myös matkailijat. Tartunnoista puolet todettiin ulkopaikkakuntalaisilla.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos kirjaa Lapille lappilaisten ja ulkomaalaisten tartuntojen määrän. Tämän vuoksi THL:n mukaan ilmaantuvuuslukumme on 47,8/100 000 asukasta. 

Lapin alueellinen koronakoordinaatioryhmä on käsitellyt tänään 2.3.2021 sosiaali- ja terveysministeriön lähettämää ohjauskirjettä ja tehnyt alueen koronatilanteen edellyttämiä ratkaisuja seuraavasti. 

Epidemian leviämisen riski toisen asteen oppilaitoksissa vaihtelee kunnittain. Arvio näiden etäopetukseen siirtämisestä suositellaan tekemään kunnissa riskiarvion perusteella.

Perusopetuksen yläluokkia (luokat 7-9) ei epidemian leviämisriskin pienuuden vuoksi ole perusteltua siirtää etäopetukseen alueen kunnissa. Epidemiatilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti ja asiaa tarkastellaan jatkossa uudemman kerran. 

Lapin aluehallintovirasto päättää myöhemmin tartuntatautilain 58 d §:n perusteella velvollisuudesta yleisölle avoimien tai vastaavien tilojen käytöstä. AVI tiedottaa päätöksestään erikseen. 

Lapin sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain

Viikko 7: 52 tapausta

Viikko 8: 41 tapausta

Viikko 9 (kuluva viikko): 12 tapausta (2.3. klo 12.54 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 642 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Infektioiden torjuntayksikkö

***

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 8.16)

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä yksi uusi tartunta

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettu eilisen jälkeen yksi koronavirustapaus Ruotsin puolella asuvalla henkilöllä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain 

Viikko 7: 12 tapausta

Viikko 8: 9 tapausta

Viikko 9 (kuluva viikko): 1 tapaus (2.3. klo 8.16 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 526 tapausta. 

Infektioiden torjuntayksikkö