Tiistai 26.1.2021

Lapin koronakatsaus julkaistaan arkipäivisin.
Kaikkien Lapissa oleskelevien tulee hakeutua testattavaksi matalalla kynnyksellä, vähäistenkin infektioon liittyvien oireiden ilmaantuessa.

Täältä löydät kaikkien Lapin kuntien yhteystiedot koronanäytteenottoa varten 

Lapin viralliset ohjeet koronavirustartuntaa epäilevälle matkailijalle

Koronan kiihtymis- ja leviämisalueilta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva kotimaanmatkailu

Täältä löydät lisää ohjeita ja voimassaolevat suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiirien alueilla

Lapin sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 14.21)

COVID-19-tilanne on valtakunnallisesti huonontunut. Valtaosa sairaanhoitopiireistä on siirtynyt joko leviämis- tai kiihtymisvaiheeseen. Lapin sairaanhoitopiirissä ollaan edelleen perusvaiheessa.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (viikot 1 ja 2) on 21,4/100 000 asukasta.  

Yhden viikon ilmaantuvuusluku, viikon 2 osalta on 4,3/100 000 asukasta.   

Tässä yhteydessä ilmaantuvuuslukuun sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Siitä syystä luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia. 

Lappilaiset toimijat ovat olleet tärkeässä osassa epidemian torjuntatyössä – infektioiden torjuntayksikkö kiittää lappilaista yhteistyötä

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu kolme uutta tapausta. Tapauksista kaksi todettiin Rovaniemellä, joista toisessa henkilö on ollut valmiiksi karanteenissa ja toisessa jäljitystyö on vielä kesken. Lisäksi Sodankylässä todettiin tartunta, jossa tartunnan saanut henkilö asuu Lapin sairaanhoitopiirin ulkopuolella ja siitä syystä tapaukseen liittyviä altistuksia ei ole sairaanhoitopiirin alueella.

Koronavirustestejä tehtiin viime viikolla (viikko 3) yhteensä 2482 kappaletta. Niistä 2102 oli pika-antigeenitestejä, eli noin 85 prosenttia. Positiivisten osuus tehdyistä testeistä oli 1,09 %.

Tartuntojen jäljitystyö ja yhteistyö eri toimijoiden, kuten yritysten ja oppilaitosten välillä on todella tärkeässä roolissa tartuntojen havaitsemisessa ja tartuntaketjujen nopeassa katkaisemisessa. Yhteistyö on pääsääntöisesti toiminut todella hyvin ja Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö kiittää lappilaisia toimijoita osallistumisesta tehokkaaseen epidemian torjuntatyöhön.

Altistumisia Rovaniemellä perjantaina 22. tammikuuta

Perjantaina 22.1. Rovaniemellä Ounasvaaran lukiossa noin 50 opiskelijaa ja 3 opettajaa on altistunut koronavirukselle. Altistuminen on tapahtunut oppitunneilla. Altistuneet asetetaan karanteeniin ja muita toimenpiteitä ei tässä vaiheessa tehdä. Karanteeniin määrättyjen tulee hakeutua testiin, mikäli he oireilevat.

Perjantaina 22.1. altistumisia on voinut tapahtua Rovaniemellä myös Liikku -kuntokeskuksessa noin kello 14.40 ja 16.30 välisenä aikana. Mahdollisessa altistumisessa tulee hakeutua testiin vähäistenkin tartuntaan viittaavien oireiden ilmaantuessa.

Lisäksi kyseisenä aikana kuntokeskuksessa vierailleita pyydetään ottamaan yhteyttä Rovaniemen kaupungin jäljitysviranomaisiin, jotka voivat tehdä arvion tartuntariskistä. Rovaniemen kaupungin jäljitysviranomaisten puhelinnumerot ovat 016 3224600, 016 322 4610 ja 016 322 4620.
Numeroihin vastataan maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin kello 8-15.

Turvallisuusohjeita on edelleen tärkeä noudattaa. Erityisesti maskin käyttö on tärkeässä roolissa tartuntojen ehkäisemisessä. Testiin tulee hakeutua vähäisissäkin infektioon liittyvissä oireissa, jotta tartuntaketjut saadaan nopeasti kiinni ja katkaistua.

Lapin sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain

Viikko 2: 5 tapausta

Viikko 3: 26 tapausta

Viikko 4 (kuluva viikko): 3 tapausta (26.1. klo 14.21 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 472 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Infektioiden torjuntayksikkö

***

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 9.52)

Koronavirustilanne on Länsi-Pohjan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa.

Puolet viime viikon tapauksista olivat peräisin Ruotsista

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu kaksi uutta koronavirustapausta.

Viikon 3 tapauksista 50% (8) oli peräisin Ruotsista tai ruotsalaisten käynneistä Tornion näytteenottopisteessä. Jatkotartuntoja Ruotsin puolelta saaduista tapauksista oli neljä. Tartunnanjäljityksessä pystyttiin jäljittämään n. 85% tapauksista eli vain 15 %:ssa lähde jäi tuntemattomaksi.

Lievilläkin hengitystietulehduksen oireilla on syytä hakeutua ensitilassa koronavirusnäytteeseen. Lievästikin oireileva henkilö altistaa helposti suuren joukon muita koronavirusinfektiolla, jolloin tartuntaketjuista tulee hankalasti hallittavia. Osa potilaista sairastaa koronavirusinfektion hyvin lievillä oireilla, eikä oirekuvasta ilman testiä voi päätellä infektion aiheuttajavirusta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain 

Viikko 2: 15 tapausta

Viikko 3: 17 tapausta

Viikko 4 (kuluva viikko): 2 tapausta (26.1. klo 9.52 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 429 tapausta. 

Infektioiden torjuntayksikkö