Torstai 28.1.2021

Lapin koronakatsaus julkaistaan arkipäivisin.
Kaikkien Lapissa oleskelevien tulee hakeutua testattavaksi matalalla kynnyksellä, vähäistenkin infektioon liittyvien oireiden ilmaantuessa.

Täältä löydät kaikkien Lapin kuntien yhteystiedot koronanäytteenottoa varten 

Lapin viralliset ohjeet koronavirustartuntaa epäilevälle matkailijalle

Koronan kiihtymis- ja leviämisalueilta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva kotimaanmatkailu

Täältä löydät lisää ohjeita ja voimassaolevat suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiirien alueilla

Lapin sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 12.00)

COVID-19-tilanne on valtakunnallisesti huonontunut. Valtaosa sairaanhoitopiireistä on siirtynyt joko leviämis- tai kiihtymisvaiheeseen. Lapin sairaanhoitopiirissä ollaan edelleen perusvaiheessa.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku (viikot 2 ja 3) on 27,4/100 000 asukasta.  

Yhden viikon ilmaantuvuusluku, viikon 3 osalta on 23,1/100 000 asukasta.   

Tässä yhteydessä ilmaantuvuuslukuun sisältyy myös ne tapaukset, joissa henkilön kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Siitä syystä luku voi poiketa THL:n tilastoista, joissa mukaan ei lasketa ulkopaikkakuntalaisia. 

Muutoksia matkustamiseen ja rajanylitykseen uusien, helposti tarttuvien koronavirusmuunnosten leviämisen estämiseksi 

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu seitsemän uutta koronavirustapausta. Tapauksista neljä todettiin Rovaniemellä. Niistä kaksi liittyy aiempaan tartuntaketjuun ja kyseiset henkilöt ovat olleet valmiiksi karanteenissa, yksi todettiin ulkopaikkakuntalaisella sekä yksi liittyy Kolarin tartuntaketjuun, jonka alkuperä on ulkomailla. Pelkosenniemellä ja Sallassa todettiin kummassakin yksi tartunta, ulkopaikkakuntalaisilla henkilöillä. Sallassa todettu henkilö on ollut valmiiksi karanteenissa ja tartunta liittyy aiempaan tartuntaketjuun. Myös Kolarissa todettiin tartunta valmiiksi karanteenissa olevalla henkilöllä. Kyseinen tartunta liittyy aiempaan tartuntaketjuun, jonka alkuperä on sairaanhoitopiirin ulkopuolella.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt matkustamista ja rajatestausta koskevat ohjeet hallituksen 22. tammikuuta tekemien päätösten mukaisiksi. Päätökset tulivat voimaan keskiviikkona.  

Rajan ylittäminen Suomeen tultaessa on Suomessa asuvien lisäksi sallittua vain huoltovarmuuden kannalta välttämättömälle työmatkaliikenteelle sekä tietyissä erityistapauksissa. Kaikkien, jotka saapuvat Suomeen maista, joissa koronan ilmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 kahden viikon aikana, suositellaan noudattavan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Karanteenia voidaan lyhentää negatiivisilla testituloksilla. Logistiikkaliikenteen osalta toimenpiteiden ei tule vaikeuttaa tavaran kuljetusta.   

Mikäli rajan ylittäjällä ei ole todistusta 72 tuntia ennen maahantuloa tehdystä negatiivisesta testistä tai luotettavaa todistusta alle kuuden kuukauden aikana sairastetusta COVID-19-infektiosta, hänet ohjataan rajanylityspisteellä koronatestiin. Mikäli henkilö on Suomessa yli 72 tuntia rajanylityksen jälkeen, hänen tulisi tällöin hakeutua toiseen koronatestiin.  

Rajayhteisöön kuuluvien Suomessa asuvien henkilöiden sekä säännöllisesti Norjan ja Ruotsin rajan ylittävän työmatkaliikenteen osalta rajaa ylittäessä riittää, että henkilöllä on todistus alle 7 vuorokautta sitten tehdystä negatiivisesta koronatestistä. Kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille suositellaan kuitenkin välttämään.  

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö tulee tarkentamaan rajanylityspaikkojen aukioloaikoja yhteistyössä kuntien ja rajavartiolaitoksen kanssa. Tavoitteena on, että uudet aukioloajat olisivat käytössä noin viikon kuluessa. Rajavartiolaitos ohjaa rajanylittäjät koronatesteihin yhteistyössä terveydenhuoltoviranomaisten kanssa. Testaukset tehdään pääsääntöisesti rajanylityspaikkojen lähellä olevien terveysasemien testauspisteillä. 

Lisätietoa:  

THL julkaisi uuden suosituksen rajalla tehtävästä koronatestauksesta (27.1.2021)  

THL:n suositus rajalla tehtäviin testauksiin uusien helposti tarttuvien SARS-CoV-2-muunnosten leviämisen estämiseksi (26.1.2021)  

THL: Uudet matkustusrajoitukset voimaan keskiviikkona 27.1. – muutoksia matkustusta koskeviin ohjeisiin (27.1.2021)  

Pika-antigeenien käytön myötä testituloksen saaminen on nopeampaa kuin aiemmin 

Testausaktiivisuus on erittäin tärkeää epidemian torjunnan kannalta. Lapin sairaanhoitopiirissä on käytössä pika-antigeenitestit, jolloin testitulos saadaan hyvinkin nopeasti. Testitulosta odottelevan omaehtoinen karanteeni on tällöin aiempaa lyhyempi, mikäli tulos on negatiivinen. Testaukseen tulee hakeutua erittäin matalalla kynnyksellä, jotta tartunnat saadaan minimoitua ja tartuntaketjut katkaistua. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa epidemian pahenemiseen huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta, noudattamalla turvavälejä sekä käyttämällä maskia.  

Lapin sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain

Viikko 2: 5 tapausta

Viikko 3: 26 tapausta

Viikko 4 (kuluva viikko): 14 tapausta (28.1. klo 12.00 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 483 tapausta. Lukuun sisältyy myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Infektioiden torjuntayksikkö

***

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

(ajantasaiset tiedot klo 10.17)

Koronavirustilanne on Länsi-Pohjan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa.

Tartuntatautilääkärin määräämän karanteenin rikkominen on rangaistava teko – pahimmassa tapauksessa toisen ihmisen tartuttaminen voi olla kohtalokasta

Edellisen katsauksen jälkeen on todettu kaksi uutta tartuntaa. Tartunnanjäljitys on molemmissa tapauksissa käynnissä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri muistuttaa, että tartuntatautilääkärin määräämän karanteenin rikkominen on rangaistava teko, joka voi johtaa vakaviin seuraamuksiin.

Yleisvaarallisena tartuntatautina koronavirusinfektio voi karanteenin rikkomisen seurauksena tarttua esim. ikäihmiseen, jolle tauti voi olla pahimmillaan kohtalokas.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain 

Viikko 2: 15 tapausta

Viikko 3: 17 tapausta

Viikko 4 (kuluva viikko): 10 tapausta (28.1. klo 10.17 mennessä)

Kaiken kaikkiaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 437 tapausta. 

Infektioiden torjuntayksikkö