Lisätty 12.05.2021.

Lapin sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön sähköisen tiedonkeruujärjestelmän raja-asemilla – maahantulija voi täyttää tietonsa ennakkoon laplandentry.fi-sivustolla

Tiedote 12.5.2021

Koronapandemian vuoksi Lapin sairaanhoitopiirin alueen raja-asemilla on alettu kerätä tietoa Suomeen saapuvista maahantulijoista.  Raja-asemat ja kuntien terveysviranomaiset siirtyvät sähköiseen järjestelmään, jonka tarkoitus on ohjata maahantulijoita koronaohjeistusten mukaisesti ja varmistaa tarvittaessa testeihin hakeutuminen.

Maahantulija pääsee täyttämään tietonsa jo ennen rajalle saapumista osoitteessa www.laplandentry.fi. Henkilötietojen ja oleskelupaikan lisäksi maahantulija voi antaa tarvittaessa koronatautiin liittyvää tietoa, kuten lisätä kuvan voimassa olevasta negatiivisesta maahantulotestistä. Ohjeistus järjestelmän käyttöön annetaan myös raja-asemilla sekä varmistetaan tietojen välittyminen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Tietojärjestelmän avulla tiedot välittyvät sähköisesti maahantulijan oleskelu- tai asuinkunnan tartuntatautiviranomaiselle, joka voi tarvittaessa olla puhelimitse yhteydessä maahantulijaan ja antaa testaamiseen ja omaehtoiseen karanteeniin liittyvää tietoa.

Maahantulijan tietoja tarvitaan, jotta voidaan ehkäistä koronan leviämistä ja toteuttaa Suomessa voimassa olevia määräyksiä maahantulijoiden terveystarkastuksista. Tiedonkeruun sähköistäminen helpottaa sekä viranomaisten työtä että Suomeen saapuvaa rajanylittäjää. 

Tähän saakka Lapin raja-asemilla maahantulijan tiedot on kerätty paperiselle henkilötietolomakkeelle. Kuntien terveysviranomaiset ovat henkilötietolomakkeiden avulla kartoittaneet yleisten ohjeistusten mukaista testaamisen ja karanteeniin asettamisen tarvetta ja sitä kautta ohjanneet maahantulijoita toimimaan koronaohjeistuksen mukaisesti.

Maahantulijan antamat esitiedot säilytetään tartuntatautilain mukaisessa henkilörekisterissä. Tietoja säilytetään enintään 14 vuorokautta, minkä jälkeen tiedot poistetaan järjestelmästä. Tietoja käytetään vain maahantuloon liittyvässä terveystarkastuksessa. Lomakkeen tietoja käytetään Tartuntatautilain toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisätietoa henkilötietojen säilyttämisestä saa kunnan terveysviranomaiselta.

Lisätietoja:
Laura Laine 
Projektipäällikkö 
Lapin sairaanhoitopiirin rajojen terveysturvallisuus 2020-2021-hanke  
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
laura.laine@lshp.fi 
Puh. 040 665 7310