Lisätty 31.12.2020.

LEXIT – kohti koronaturvallista arkea Lapissa -hanke

Hankkeen tavoitteena on tarjota selkeä ja helposti sovellettava ohjeistus mahdollisimman koronaturvalliseen arkeen sovellettavaksi vapaa-aikaan, matkailuun, työhön ja opiskeluun Lapissa sekä huolehtia ohjeistuksen jalkauttamisesta ja tarjoamisesta tarvittavien sidosryhmien käyttöön (yritykset ja järjestöt). 

Ohjeistus mahdollistaa:

  • yritysten prosessien ja palveluiden kehittämisen uudessa, koronan jälkeisessä liiketoimintaympäristössä
  • lappilaisen yhteiskunnan koronaturvallisen avaamisen, mm. järjestö- ja harrastustoiminnan turvallisen käynnistymisen, ja tätä kautta vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja luo uutta kysyntää Lapissa. 

Koronaturvallisia toimintatapoja hyödynnetään myös Lapin yhteisessä markkinoinnissa (matkailu), joka osaltaan kasvattaa kysyntää lappilaisten yritysten tuotteita ja palveluita kohtaan sekä vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä edelleen. 

Toimenpiteet: 

Ohjeistuksille suunnitellaan kohderyhmien tarpeet huomioiden soveltuvat markkinoinnin ja viestinnän konseptit (= tapa esittää ja jaella ohjeistus mahdollisimman kiinnostavasti ja selkeästi) sekä suunnitellaan ja toteutetaan ohjeiden jalkauttaminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin edellä mainituille kohderyhmille. 

Tulokset: 

Hanke mahdollistaa osaltaan lappilaisen yhteiskunnan avaamisen ja turvallisen jälleenrakentamisen pandemian aikana. Lyhyellä aikavälillä hanke mahdollistaa kansalaisten turvallisemman arjen sekä palvelujen avaamisen vaiheittain. Hanke edesauttaa talouden kriisin lievittymistä sekä parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kykyä uudistaa liiketoimintaansa. Pitkällä aikavälillä hanke edistää talouden elpymistä, jälleenrakennusta sekä parantaa yritysten resilienssiä eli kykyä toipua kriisistä. 

Hankkeen kokonaisrahoitus on 99 820€, josta 89,98 % (89 820 €) rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.6.-31.12.2020. Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Lapin sairaanhoitopiiri ja osatoteuttaja House of Lapland.