Lisätty 18.02.2022.

LSHP: Koronatestauskäytännöt

Testaamisen kriteerit

Kriteereinä ovat henkilön oireisuus ja hoidon tarve, vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojeleminen sekä terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen. COVID-19 infektioon on saatavissa sairaalahoidon tarvetta / kuolleisuutta vähentävä lääkitys.

Terveydenhuollon ammattilainen tekee arvion testauksen tarpeellisuudesta seuraavien riskiryhmään kuuluvien potilaiden osalta:

  • Raskaana olevat ja alle 6 viikon sisällä synnyttäneet oireiset henkilöt
  • Oireiset potilastyötä tekevät sote-alan ammattilaiset
  • Oireiset sote-yksiköiden asukkaat/potilaat
  • Vuodeosastoille otettavat potilaat seulotaan päivystysyksiköissä pika-antigeenitestillä tulosyystä riippumatta. PCR-varmennus otetaan infektio-oireiselta tai antigeenipositiiviselta.