Koronaturvallinenlappi.fi

Sámi dálá koronavirusdilli

Koronaturvallinenlappi.fi leat Sámi buohccedikšunbiirre, Viesttarbađaeatnama buohccedikšunbiirre, sihke House of Laplanda ollašuhttin siiddut guovllu koronadilis ja áššiin, mat dasa laktásit. Siidduid ollašuhttimii lea ožžojuvvon ruhtadeapmi Eurohpa Uniovnna ráhkadusruhtarájus.

Koronaturvallinenlappi.fi lea almmustuhtton 27.8.2020 ja dat šaddá viiddiduvvot čavčča áigge. Siidduin leat ráhkaduvvome eŋgelas- ja sámegielalaš veršuvnnat.

Lassidiehtu áššiin, mat gusket siidduide, addá Päivi Posio, paivi.posio@lshp.fi / 040 724 9541.