Koronaturvallinenlappi.fi

Koronaturvallinenlappi.fi leat Sámi buohccedikšunbiirre, Viesttarbađaeatnama buohccedikšunbiirre, sihke House of Laplanda ollašuhttin siiddut guovllu koronadilis ja áššiin, mat dasa laktásit. Siidduid ollašuhttimii lea ožžojuvvon ruhtadeapmi Eurohpa Uniovnna ráhkadusruhtarájus.

Koronaturvallinenlappi.fi lea almmustuhtton 27.8.2020 ja dat šaddá viiddiduvvot čavčča áigge. Siidduin leat ráhkaduvvome eŋgelas- ja sámegielalaš veršuvnnat. Siidduide lea maid boahtime dieđáhusbálvalus, mas olbmot sáhttet diŋgot áigeguovdilis dieđáhusaid šleađgaboastan dehe deakstasáttan.

Lassidiehtu áššiin, mat gusket siidduide, addá Päivi Posio, paivi.posio@lshp.fi / 040 724 9541.