9.9.2020

Guovtti maŋemus vahku (25.8.-8.9.) áigge leat Sámi eanangotti guovllus fuomášuvvon oktiibuot 2 Covid-19 koronadáhpáhusa. Dán vuođul virusa ihtin Sámis maŋemus guovtti vahku áigge lea leamaš 1.1 njoammuma 100 000 olbmo guovdu. Njoammumiin goappašat leat Sámi buohccedikšunbiirres ja virusa ihtin SBDB guovllus maŋemus guovtti vahku áigge lea dákko bakte 1.7 njoammuma 100 000 olbmo guovdu.

Njoammumat Oarje-Sámi buohccedikšunbiirres eai leat leamaš maŋemus guovtti vahku eaige dan ovddit guovtti vahku áigge. Virusa ihtin Oarje-Sámi buohccedikšunbiirre guovllus guovtti vahku áigge lea 0 njoammuma 100 000 olbmo guovdu.

Sámi eanangotti guovllus koronadilli lea ráfálaš. Eanas njoammungollosiin leat olgoriikkain, eaige leat oidnosis njoammumat, mat levvet servošis. Sámi eanangottis eai leat mearkkat epidemiijas. Maiddái oba Suoma oasis ođđa koronadáhpáhusaid mearri lea bisson vahkkodásis unnin. Muhtin ovttaskas gihput leat fuomášuvvon muhtin báikegottiin, muhto mearkkat epidemiijas eai vuhtto.

Dát oassi áigeguovdilastojuvvo gaskavahkuid. Juos dilli earáhuvvá, áigeguovdilastin dáhpáhuvvá dávjjit. Nummárlaš koronavirusdilli (rieggá logut) áigeguovdilastojuvvo beaivválaččat.