Gaskavahkku 21.10.2020

Sámi buohccedikšunbiirre guovllu koronageahčastat

Sámi buohccedikšunbiirre guovllus leat gávnnahuvvon vahkuid 41 ja 42 (5.–18.10.) oktiibuot 21 koronanjoammuma. Epidemiija ihtin lea 17,9/100 000 orru 14 jándora áigge. Dán lági mielde epidemiija ihtin lea njiedjan ovddit guovtti vahku árvvus.

Mearkkašahtti oassi namuhuvvon vahkuid njoammumiin gulai Ylläsä njoammungollosii, mii lea juo čáskan. Vahkus 42 gávnnahuvvojedje buohccedikšunbiirre guovllus guhtta njoammuma, mat laktásit Rovaniemen Kiekko U15-joavkku njoammungollosii Vaasas.

Measta buot njoammumiid álgogáldu lea gurrojuvvon ja buohccedikšunbiirre guovllus koronadilli lea ain ráfálaš.

Valáštallan- ja earátge joavkodáhpáhusat, olmmošálbmogat ja bahkadasdilit leat riska koronanjoammumiidda, man dihte infekšuvnnaid duostunovttadat muittuha ain ámadeadjomáskkaid atnuávžžuhusas ja doallat dorvogaskkaid sihke atnit ávvira giehta- ja gossanhygieniijas.