Lisätty 07.10.2021.

Suositus kirurgisen suu-nenäsuojaimen käytöstä, koronatestauksesta sekä etätyöstä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö suosittelee edelleen kasvomaskin käyttöä kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä, kuten esimerkiksi kaupoissa, kauppakeskuksissa ja julkisissa kulkuneuvoissa.

Asiakaspalvelutehtävissä toimiville työntekijöille suositellaan edelleen käyttämään kasvomaskia asiakastilanteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasyksiköissä koko henkilökunnan tulee edelleen käyt-tää kirurgista suu-nenäsuojusta hoitaessaan asiakkaita ja potilaita. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tulee lisäksi edelleen käyttää suu-nenäsuojainta työkokouksissa tms. tapahtumissa, joissa ei voida turvavälejä pitää. Kirurgista suu-nenäsuojainta ei tarvitse käyttää, mikäli kaikki ko-koukseen tms. tapahtumaan osallistuvat ovat kahdesti rokotettuja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vierailtaessa suositellaan vierailijan ja potilaan/asiakkaan käyttävän kirurgista suu-nenäsuojusta. Muutoin voidaan vierailla normaalin tapaan ja esim. yhtei-set kahvi- tms. tapahtumat ovat mahdollisia, kun huolehditaan turvaväleistä.

Testeissä käynti on edelleen tärkeää lievissäkin oireissa, mikäli et ole ottanut lainkaan koronaro-kotteita tai olet saanut vain yhden rokotteen. Täysin rokotettujen osalta koronatestauksesta on LSHP:lla erillinen ohjeistus, kts linkki; Toimintaohje koronavirusinfektion COVID-19 epäilyssä

Etätyösuositukselle ei ole enää epidemiologisia perusteita Lapin sairaanhoitopiirin sisällä.

Markku Broas
Infektioylilääkäri

Matias Ahlsved
Hygieniahoitaja